BIJZONDERE FOTO'S

Op deze foto zien we achtereenvolgens de winkel van Joling, Pelgromsstichting en de hervormde kerk. Bijzonder is dat de spits van de dakruiter nog zijn oorspronkelijke vorm heeft. Deze vorm evenals de stand van het kruis is veranderd bij een niet competente restauratie waardoor het geheel er niet mooier op geworden is.

Het Huis met de hoofden (links) en het ernaast gelegen pand aan de Didamsestraat. De mooie gevel is na de sloop herbouwd in Deventer, het rechter pand bestaat nog.

Grafmonument ter nagedachtenis aan H.C.C.B. Van Nispen tot Pannerden opgericht in 1829 tegen de westmuur van de noorderzijbeuk van de St. Andreaskerk in Zevenaar. In 1957 zijn de passiezuil en de Christus op de koude steen verwijderd en naar museum het Catharijneconvent in Utrecht gebracht. Grafsteen en kruisbeeld zijn nog steeds aanwezig.