RECLAME

Blooker's cacao

Blooker's cacaofabriek Amsterdam

Perlstein's advocaat

Doetinchem Emmerik

De Reclame van Van Perlstein is later onder een pleisterlaag verdwenen. Dit houdt waarschijnlijk verband met de Duitse bezetting van Nederland.

Grave Graafsemolen