GESCHIEDENIS VAN DE HERTOGELIJKE KLEEFSE KORENMOLEN DE BUITENMOLEN.

In het boekje "DE HERTOGELIJKE WIND-EN ROSMOLEN BUITEN ZEVENAAR" staat op pagina 9 dat de oudst tot nog toe bekende vermelding van De Buitenmolen voorkomt in het protocol van een gerechtelijke ondervraging uit het jaar 1570, waaruit blijkt dat deze reeds in 1565 bestond.

Als we er van uit zouden gaan dat deze vermelding de huidige molen betreft en geen voorganger, kunnen we stellen dat De Buitenmolen gebouwd is tussen 1549 en 1565.

In het boek "Zevenaar stad in de Liemers" staat op pagina 83; De Buitenmolen wordt echter al in 1447 vermeld. Toen verkocht Henryck vor der Borch een halve morgen land aan de hertog van Kleef. Deze halve morgen land was gelegen 'in den kirspel van Zevenar bij den Wijndmoellen, daer die rosmoell opsteet ind mit der moellen verpacht is'.

Ongetwijfeld heeft deze vermelding betrekking op een voorganger van de huidige molen

Deel deze pagina